Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá.

POVĚSTI Z POLNÉ A OKOLÍ 2Jan Prchal

Pověsti a povídačky z okruhu kolem Polné na česko-moravském pomezí, jejíž světlejší dějinné momenty dokládá velkolepý mariánský chrám, opevněné šlechtické sídlo, židovská čtvrť a vyhlášená mrkvancová pouť, čerpal místní kronikář mimo jiné z folklorního dědictví vysídleného německého jazykového ostrůvku u Jihlavy. Zvlněná Vysočina je ostatně jako dělaná pro rejdy nadpřirozených bytostí a hospodaření na kamenité půdě zplodilo houfy tvrdohlavců, jejichž horké hlavy se těm hejkalím vyrovnají. Dva svazky velkého formátu se kochají obyčeji před mnoha staletími i krásou vymírajících řemesel, to písmácké nevyjímaje. Zkazky, pověry a vzpomínky po staletí předávané ústní „tichou poštou“ převyprávěl Jan Prchal dnešním posluchačům tak poutavě, že si uchovaly nejen původní funkci zábavnou, ale též vlastivědný účel vypovídající o paměti krajiny – i s přídechem varování, poněvadž drobotině neradno chodit tam, kde by lumpačení rozhněvalo nečisté síly.

Jan Prchal (1950), původním povoláním mechanik oděvních strojů, působil jako hudebník, publicista, nakladatel, knihkupec a výtvarník-autodidakt. V úloze folkloristy se soustřeďuje na sběr lidové slovesnosti z polenského mikroregionu a na osvětovou činnost. Rodnému kraji vzdal poctu např. v monografiích Polná (2010 a 2014), Polná v 19. století (2005), Polná ve 20. století (2006), Brzkov (2012), Polná na pohlednicích (2013, DVD) a Naše krásné zvony hoří posud… (2013, spoluautor). Od roku 1996 rediguje a vydává historický čtvrtletník Polensko. Nejnověji uspořádal úvodní svazek Pověstí z Vysočiny (2016).

Marcela Makovská (1958), dlouholetá malířka skla, vytváří knižní ilustrace ve volném čase. V letech 1997–2000 vytvořila sadu obálek pro reedice próz polenské rodačky, představitelky venkovského realismu Vlasty Pittnerové (1858–1926). Její perokresby doprovázejí i sbírku Milady Kislingerové Polenské pověsti a povídačky (2000).

POVĚSTI Z POLNÉ A OKOLÍ 2
Ilustrátor: Marcela Makovská
184 stran
Praha, Novela bohemica 2016
ISBN:978-80-87683-60-6
Věk: (10+)
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace