Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá.

PO STOPÁCH BAROKA V ČECHÁCH 1648–1740MARTIN BEDŘICH

Éru baroka, která se do tváře české krajiny obtiskla jako málokterá jiná, odmítá Martin Bedřich vnímat postaru jako dobu temna. Třebaže třicetiletá válka, rekatolizace i hospodáři na zabraných panstvích tenkrát toleranci v dnešním smyslu slova nepěstovali, přineslo těchto sto let zemi rozkvět nejen v podobě nových kostelů, klášterů či poutních míst, četných zámků, sousoší a alejí, ale také potřebné světlo v duších. Stavitelé talentu Santiniho-Aichla, mistři rodu Dientzenhoferů i všichni ti prozíraví literáti, malíři, sochaři a mecenáši vnesli do okolního světa řád, vlídně ho zabydleli a zdůraznili v něm posvátno. V klasicky vyvážených pasážích přívětivého průvodce se tyto proměny popularizují slovem i obrazem tak, aby jednotlivá zastavení byla dospívajícím srozumitelná a zlákala je k přímému objevování. Přesto autoři nepouštějí ze zřetele ani gesta a kulisy, jejichž prostřednictvím toužilo divadelně zapálené baroko člověka duchovně obrodit.

Martin Bedřich (1982), absolvent bohemistiky a komparatistiky na FF UK, působí jako editor a vysokoškolský učitel. Je ředitelem a šéfredaktorem nakladatelství Portál. Předmětem jeho zájmu jsou dějiny raného novověku, vztah symbolu a textu a katolická literatura 20. století. Vydal knižní rozhovor s kunsthistorikem Janem Roytem Krajinami umění (2015). Je mj. spoluautorem knihy Klášterní kuchařka (2004, se Z. Bedřichovou a O. Zátkou) a také koeditorem sborníků Dnes jen o té prašivině (2005, s A. Palánem) a Stařec a med (2012, se Z. Jančaříkem). Publikuje v časopisech A2, Perspektivy, Česká literatura a Souvislosti.

Michaela Bergmannová (1972) vystudovala animaci a multimediální tvorbu na pražské FAMU. Spolupracuje s časopisy Sluníčko a Puntík, v České televizi vytvořila seriál pro nejmenší diváky Moje zahrádka (2016). Kmenová ilustrátorka nakladatelství Portál výtvarně doprovodila např. naučné knížky Výři nesýčkují (2011), Logopedické pohádky (2012), Po stopách Karla IV. (2016) a Strasti zkoušeného Standy (2017) i tituly pro začínající čtenáře Nanukova dobrodružství (2013), O modrém světle (2014) nebo Polární pohádka (2016).

PO STOPÁCH BAROKA V ČECHÁCH 1648–1740
Ilustrátor: Michaela Bergmannová
144 stran
Praha, Portál 2017
ISBN:978-80-262-1251-5
Věk: (12+)
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace