Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá.

OBRAZY Z NOVÉHO ZÁKONARenáta Fučíková

Slovo „obrazy“ v názvu knihy naznačuje skutečnost, že Renáta Fučíková biblické příběhy pojímá nedogmaticky: jako zdroj křesťanského náboženství i jako kulturní odkaz předávaný z pokolení na pokolení. Šestapadesát kapitol od podmanění zaslíbené izraelské země Římany a zvěstování Ježíšova narození až po Pavlovy šiřitelské cesty zachycuje text kultivovaným jazykem, v němž se hojně využívá dialogů, zatímco podobenství interpretuje s básnickou citlivostí. Důležitou roli zaujímají drobné i celostránkové ilustrace, rytmizující výklad střídavým upínáním pozornosti k dějové složce a k symbolickým významům. Autorce se tak podařilo přetlumočit dětem novozákonní látku srozumitelně a nepodbízivě. Na závěr cituje úryvek z Pavlova Prvního listu Korintským, tedy poselství víry, naděje a věčné lásky. A právě pro přirozený důraz na křesťanské hodnoty má kniha navazující na Obrazy ze Starého zákona (2014) potenciál oslovit i ty děti, které se dosud s látkou evangelií nesetkaly.

Renáta Fučíková (1964) vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, od roku 2016 pedagogicky působí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Mezi její nejvýznamnější autorské knihy, ve kterých se zaměřuje zejména na naučnou produkci pro mládež, patří Tomáš Garrigue Masaryk (2006), Jan Amos Komenský (2008), Historie Evropy – Obrazové putování (2011, společně s Danielou Krolupperovou), Antonín Dvořák (2012), Praha v srdci (2015), Historie Čechů v USA (2019) a zatím třísvazková řada Největší dramatici, kterou zahájily svazky Shakespeare (2016) a Moliere & (2017). Za své práce posbírala řadu prestižních ocenění, doma i v zahraničí.

OBRAZY Z NOVÉHO ZÁKONA
Ilustrátor: Renáta Fučíková
128 stran
Praha, Albatros 2016
ISBN:978-80-00-04554-2
Věk: (9+)
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace