Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá.

KAREL IV. V KOUZELNÉM KUKÁTKUKateřina Schwabiková

Kukátko šaška Vaška dává školákům do rukou další z čarovných nástrojů, které popularizátorka metod dějepisecké školy Annales používá k tomu, aby zaostřila na dobovou každodennost – tentokrát typickou pro vrcholného zástupce středověké elity Českého království. Dvoustrany uměleckonaučného medailonu ze života římského císaře a českého krále Karla IV. v kukátkovém „zvětšení“ přibližují, co před sedmi staletími znamenalo být odloženým synem, jehož otec neměl v lásce, a později též rytířem, dobrodruhem a bohabojným křesťanem, který na smrt vyprovodil několik svých manželek i potomků. Není to tedy obraz pouze růžový: coby vladař-zvelebitel v něm Karel ožívá i jako sňatkový diplomat či milovník dřevní verze public relations. „Škola hrou“ Kateřiny Schwabikové, díky jejíž kreativitě se k malým zájemcům o historii dostávají moderní postupy bez bázně a nefunkčních didaxí, dozrála tímto svazkem ve víno znamenitější, než bylo to od Buška z Velhartic.

Kateřina Schwabiková (1978) absolvovala obor dějepis – základy společenských věd na PedF UK. Pracuje v Ústavu dějin Univerzity Karlovy, překládá populárně- naučnou literaturu z němčiny (pod dívčím jménem Anděrová). V historickém bádání se věnuje zejména období husitské revoluce a aspektům vzdělanosti v raném novověku. Nabídku uměleckonaučné literatury pro mládež obohatila přede dvěma lety prvním svazkem Cest dětí do staletí s podtitulem Jak Běla a Kuba poznávali naši historii.

Barbora Botková (1983) vystudovala francouzštinu a výtvarnou výchovu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vedle povinností středoškolské učitelky se věnuje volné tvorbě, grafickému designu, knižní a komiksové ilustraci. Kromě spolupráce s Kateřinou Schwabikovou se výtvarně podílí na knihách spisovatelky Petry Braunové, doprovodila i komiks básníka Jiřího Žáčka Šípková Růženka (2011).

KAREL IV. V KOUZELNÉM KUKÁTKU
Ilustrátor: Barbora Botková
48 stran
Praha, Slovart 2016
ISBN:978-80-7529-182-0
Věk: (10+)
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace