Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá.

EDICE MANAMANA 3: MOJŽÍŠ A FARAON – ARCHA ÚMLUVY – SAMSON A DALILA – SAMUEL A SAUL – ŠALAMOUN KRÁLEM – ELIÁŠ – DANIEL V JÁMĚ LVOVÉ – ESTER – BŮH ZKOUŠÍ JÓBAIvana Pecháčková

Devatero starozákonních příběhů zpracovaných pro popularizační potřeby edice Manamana – konkrétně svazky číslo 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 a 20 – se zaměřuje na peripetie vyvoleného kmene Izraelitů od chvíle, kdy ho Mojžíš vyvedl z egyptského otroctví, přes boje o životní prostor s urputnými Filištíny až po další léta poroby pod jařmem Peršanů. Na scéně se tedy objevují jeho vynikající prorokové, vladaři i siláci na těle či na duchu. Dlouhodobý projekt, který adaptátorka biblických látek Ivana Pecháčková nazvala právě podle pokrmu z časů židovského útěku z Egypta, školákům 21. století neokázale přibližuje duchovní zázemí západní civilizace a jeho vazby na umění i popkulturu, honičky Indiana Jonese nevyjímaje. Mireia Ryšková jí vypomáhá metodickými listy pro využití textů ve výuce. V neposlední řadě je tato široce proponovaná řada cenná tím, že poskytuje prostor nejmladším, většinou dosud studujícím výtvarníkům, kteří ve výzdobě knížek pohlednicového formátu uplatňují rozličné techniky (kresba fixem, linoryt, koláž atd.) i přístupy (od uměřené portrétní kresby až k expresivní zkratce).

Ivana Pecháčková (1958) vystudovala VŠE v Praze a poté působila jako komerční inženýrka v zahraničním obchodu a překladatelka ve svobodném povolání. Její aktivity na poli knižní tvorby pro děti se datují od založení vlastního nakladatelství Meander v roce 1995. Adaptuje bohemika a pragensie (Legenda o Pražském Jezulátku, Legenda o Golemovi, Legenda o svatém Václavovi) i biblické látky. Úvodní šestice jejích převyprávění z edice Manamana (2017) získala Cenu za nejkrásnější dětskou knihu veletrhu v Havlíčkově Brodě. Do češtiny převedla miniatury Aldouse Huxleyho (Vrány z Hruškovic), Johna Irvinga (Jako by se tu někdo snažil nevydat ani hlásku) a Jamese Joyce (Kočka a čert) určené dětem.

Kolektiv ilustrátorů ve složení: Žofie Matějková (1995), Kateřina Kozlíková (1981), Jakub Bachorík (1994), Anna Kulíčková (1992), Laura Hédervári (1997), Margarita Khavanski (1989), Štěpánka Jislová (1992), Anna Niklová (1995) a Marcela Konárková (1988).

EDICE MANAMANA 3: MOJŽÍŠ A FARAON – ARCHA ÚMLUVY – SAMSON A DALILA – SAMUEL A SAUL – ŠALAMOUN KRÁLEM – ELIÁŠ – DANIEL V JÁMĚ LVOVÉ – ESTER – BŮH ZKOUŠÍ JÓBA
Ilustrátor: Kolektiv
28 stranách v kompletu spojeném bandáží
Praha, Meander a Knižní stezka k dětem 2018
ISBN:978-80-7558-065-8
Věk: (6+)
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace