Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá.

EDICE MANAMANA 2: KAIN A ÁBEL – BABYLÓNSKÁ VĚŽ – ABRAHÁM A LOT – ABRAHÁM A IZÁK – IZÁK A REBEKA – EZAU A JÁKOB – JOSEF A JEHO BRATŘIIVANA PECHÁČKOVÁ

Peripetiím vztahu k druhému člověku se věnuje nová sada knížek z edice Manamana (konkrétně svazky 2, 4, 5/I, 5/II, 6/I, 6/II a 7 plánovaného cyklu adaptací biblických látek), neboť právě soužití „mě a tebe“ tvoří leitmotiv vstupních kapitol Starého zákona. Ať už jde o snahu zbavit se konkurenta v podobě bratra (Ezau a Jákob) potrestanou stigmatem (Kain a Ábel), nebo o trpké počátky rodokmenu Izraelitů, testují se soudržnost (Abrahám a Lot) a víra, dokonce odhodlání k nejvyšší oběti (Abrahám a Izák). Jakkoli tehdy Bůh-otec škodolibě rozmetal jediný pokus svých dítek domluvit se po lidsku (Babylónská věž), usiluje kolektiv vedený Ivanou Pecháčkovou o pravý opak. Volné pracovní listy vybízejí čtenáře, jejich rodiče a učitele nejen k diskusi nad rodinnými náměty stále živými, ale i k „tvořivému hledání“, jež by smysl přečteného provázalo s dosavadními znalostmi. V přístupech sedmi výtvarníků většinou nejmladší generace se odrážejí rozličné naturely od dramatické kresby divočiny „na východ od ráje“ až po písek Cháranu, avšak cíl je týž. Přiblížit židovsko-křesťanské kořeny evropské kultury tak, jak by o nich moudrý zprostředkovatel vyprávěl sám sobě: bez odrazující okázalosti.

Ivana Pecháčková (1958) po studiích na VŠE působila jako komerční inženýrka v zahraničním obchodu a překladatelka ve svobodném povolání. V roce 1995 založila nakladatelství Meander. Její adaptátorské snahy se od roku 1997 soustřeďují na bohemika a pragensie (Legenda o pražském Jezulátku, Legenda o Golemovi, Legenda o svatém Václavovi). Za úvodní šestici biblických adaptací edice Manamana získala loni Cenu za nejkrásnější dětskou knihu veletrhu v Havlíčkově Brodě. Do češtiny převedla miniatury Aldouse Huxleyho (Vrány z Hruškovic), Johna Irvinga (Jako by se tu někdo snažil nevydat ani hlásku) a Jamese Joyce (Kočka a čert) určené dětem a mládeži. Roku 2013 vykonala svatojakubskou pouť do Santiaga de Compostela.

Kolektiv ilustrátorů ve složení: Ester Nemjó (1992), Lenka Žampachová (1984), Kristina Fingerlandová (1991), Jakub Kouřil viz (1987), Taja Spasskova (1990), Saki Matsumoto (1983) a Lucie Šatková (1982)

EDICE MANAMANA 2: KAIN A ÁBEL – BABYLÓNSKÁ VĚŽ – ABRAHÁM A LOT – ABRAHÁM A IZÁK – IZÁK A REBEKA – EZAU A JÁKOB – JOSEF A JEHO BRATŘI
Praha, Meander a Knižní stezka k dětem 2018
7 svazků po 28 stranách v kompletu spojeném bandáží
ISBN:978-80-7558-050-4
Věk: (6+)
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace