VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2016/2017


Ilustrovala Michaela Bergmannová
Praha, Portál 2017, 96 stran
ISBN 978-80-262-1128-0
věk 8+

LENKA ZEMANOVÁ

STRASTI ZKOUŠENÉHO STANDY

V knížce s podtitulem Strhující zpráva o předponách s- a z-, který si zdánlivě protiřečí, navázala Lenka Zemanová na příručku Výři nesýčkují, v níž se úspěšně utkala s vyjmenovanými slovy. Tentokrát pomocí historky o strašpytlu Standovi uvádí žáčky do problematiky psaní záludných předpon nesoucích v češtině významotvornou funkci. Standa je kvůli nim popisován jako stydlivý, sklíčený, skleslý a sužovaný starostmi. Vše napraví až nová spolužačka Stáňa, se kterou se skamarádí natolik, že s ní dokonce sdílí svoji sbírku specialit včetně „seschlé kůže z neznámého zvířete“ a „zkrabatělé pohlednice zámku ve Zbirohu“. Didaktický aparát v knize důvtipně číhá už od předsádky, na níž je k mání kouzelný „předponostroj“, až po závěrečný souhrn zákeřných slovních dvojic odlišujících se pouze předponou. Příběh sám slouží jako východisko pro řadu upevňovacích příkladů, v nichž se rozvádějí pravidla pravopisu a také záměr rozšířit uživateli slovní zásobu. Důležitou roli hrají ilustrace cele podřízené textu a posilující názornost. Po přečtení knížky ať už si žádný školák nestěžuje na to, že mu tato partie mluvnice ztěžuje život.

Lenka Zemanová (1973) absolvovala FF UK, KTF UK, ETF UK a PedF UK, kde nyní pokračuje v postgraduálním studiu pedagogiky. V učitelské praxi se zaměřuje na práci s nadanými dětmi a zkušenosti zúročuje v knížkách, které s ilustracemi Michaely Bergmannové vydává nakladatelství Portál. Uměleckonaučný titul Výři nesýčkují (2011) učí děti základům pravopisu, kdežto obrázková knížka Madlenka a brejličky (2014) jim ukazuje, že svět je stejně krásný i přes skla brýlí.

Michaela Bergmannová (1972), absolventka katedry animace a multimediální tvorby na FAMU, se vedle kreslené animace se zabývá i tvorbou pro děti. Pro nakladatelství Portál ilustrovala např. naučné knížky Výři nesýčkují (2011), Logopedické pohádky (2012), Po stopách Karla IV. (2016), knížky pro začínající čtenáře Svět hraček a her (2012), Nanukova dobrodružství (2013), O modrém světle (2014) a V zoo není žádná nuda (2016). Spolupracuje s časopisy Sluníčko a Puntík. V České televizi vytvořila a režírovala seriál pro nejmenší diváky Moje zahrádka (2016).

Návrat zpět