VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2016/2017


Ilustroval Stanislav Setinský
Praha, Baobab 2017, 244 stran
ISBN 978-80-7515-052-3
věk 10+

FRANTIŠEK TICHÝ

TRANSPORT ZA VĚČNOST

Už úvod zpovědi dvanáctiletého Honzy naznačuje, že vedle běžných dobrodružství hoch prožije i ta, která mu diktují válečný rok 1940 a následující vývoj. Dosavadní svět se mu v sevření protektorátních nařízení rozpadá: otec je pro účast v odboji zatčen a popraven gestapem, z gymnázia i ze života tiše mizí židovští spolužáci. Honza mobilizovaný tátovým příkladem nehodlá jen pasivně přihlížet nespravedlnostem, proniká za zdi terezínského ghetta s úmyslem vysvobodit kamaráda a na několik měsíců se začleňuje do dětské samosprávy tábora… K napsání knihy podnítil Františka Tichého nález rodinné korespondence popraveného odbojáře a emotivní zážitek z exkurze v Terezíně. Autentické dopisy vězněného, články z terezínského časopisu Vedem a deníky židovského chlapce Petra Ginze spájí v textu s literární fikcí, a tak se osudy skutečných aktérů proplétají s postavami románovými. Ilustrace Stanislava Setinského na hraně mezi realističností a symbolikou odkazují šedomodrými tóny k dobovým filmům. Věrohodně. Vždyť „jediné, čím se (…) lišíme, je to, že jsme se narodili do šťastnějších časů“.

František Tichý (1969) absolvoval PřF UK a v roce 1993 založil holešovické gymnázium Přírodní škola, které dosud vede. Uplatňované pedagogické přístupy i dějiny školy shrnul v práci Přírodní škola – cesta jako cíl (2011). Osudy Petra Ginze zachytil v knize Princ se žlutou hvězdou (2014), odměněné Zlatou stuhou. Transport za věčnost (2017) publikoval původně sešitově vlastním nákladem (2011).

Stanislav Setinský (1985) vystudoval ilustraci a grafiku na VŠUP a v současnosti je výtvarníkem na volné noze. Ilustrátor knih Etgara Kereta Najednou někdo klepe na dveře (2014) a Sedm dobrých let (2015) působí na poli časopiseckého komiksu (např. v rámci kampaně Ti, kterým se vyhýbáme za lepší pochopení situace duševně nemocných). V oblasti literatury pro děti zaujal autorským komiksem Krvavá planeta, zahrnutým do kolektivní publikace 12 malých hororů (2013).

Návrat zpět