VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2016/2017


Ilustrovala Jana Fernandes
Praha, Mladá fronta 2016, 104 stran + audiokniha v rozsahu 151 minut
ISBN 978-80-204-4117-1
věk 6+

LADISLAV ŠPAČEK

DĚDEČKU, UŽ CHODÍM DO ŠKOLY

Viktorka, od nynějška hrdá žákyně 1. A, navazuje s příchodem do školy nové sociální vazby. Při jejich poznávání jí může děda posloužit stejnou nápomocí jako ve svazcích Dědečku, vyprávěj (2012) a Dědečku, ještě vyprávěj (2014), v nichž byla ještě dívenkou z mateřinky. Veden osvětovým příkladem prvorepublikového hradního ceremoniáře Jiřího Gutha-Jarkovského se Ladislav Špaček v odkazech k postavám slavných literárních děl – třeba antickému otci Daidalovi a babičce Boženy Němcové – snaží ukázat, jak podstatný je při zasvěcování nejmladší generace přístup otevírající dítěti vnější svět a dnes tak podceňovaný mužský princip. S laskavou důsledností zdůrazňuje, že správné vystupování nemůžeme omezit na znalost zásad prostírání či etiketu při vstupu do místnosti, nýbrž zahrnuje komplexnější etiku: nezištnost, pravdomluvnost, vůli dodržet závazky, prostou ochotu druhým naslouchat… Ke knize je přiložena audioverze textu v autorově kultivovaném přednesu.

Ladislav Špaček (1949) vystudoval ostravskou PedF a pražskou FF UK, kde později přednášel na katedře českého jazyka. Bývalý televizní redaktor a moderátor působil v letech 1992–2002 na Pražském hradě jako mluvčí prezidenta Václava Havla. Jakožto konzultant v oboru mediální komunikace se soustavně zabývá popularizací otázek společenské etikety. Dospělým i dětským čtenářům odkrývá její taje ještě např. v publikacích Velká kniha etikety (2005), Slon v porcelánu (2006), Nová velká kniha etikety (2008) nebo Komiksová etiketa (2011, s Lukášem Urbánkem).

Jana Fernandes (1977) absolvovala obor výtvarná výchova na PedF UK a stáž na Laponské univerzitě ve finském Rovaniemi, kde se mj. věnovala vytváření soch z ledu. Pracuje jako grafická designérka v kanadském Vancouveru. Pravidelně přispívá do časopisu Sluníčko a ve spolupráci s Taťánou Le Moigne vytvořila sadu deskových her pro nejmenší děti (Vadí? Nevadí!, Nešťourej se v nose!, Dávej bacha!, To je bašta!). Ilustrovala i předešlé svazky příběhů o Viktorce a dědečkovi.

Návrat zpět