VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2016/2017


Ilustroval Milan Starý
Praha, Paseka 2017, 80 stran
ISBN 978-80-7432-791-9
věk 5+

ESTER STARÁ

KAŽDÝ BULÍ NAD CIBULÍ

„Každý bulí nad cibulí,“ tvrdí Ester Stará ve stejnojmenné básnické sbírce, u níž hrozí, že čtenář bude neméně slzet, tentokrát však smíchy. Sbírka navazuje na letitou tradici hravé poezie pro děti, která se vine od Emanuela Frynty, Pavla Šruta, Jiřího Žáčka až k Radku Malému a Daniele Fischerové. V padesátce básní nalezneme subtilní jazykové hříčky i verše vycházející z běžného okruhu života dětí, přičemž výjimkou nejsou ani mikropříběhy s pointou jako např. K svátku, Pohodlný atlet, Není prales jako prales či Lekavá babička. Veselé vyznění jim často zajistí slovní hra, jako je tomu v básni Psí stroj, v níž se popisuje převratný návod na výrobu kostí. Básnířka v sobě nezapře pedagožku, takže publiku místy dopřeje i výchovnou lekci jako třeba v básni U stolu, nicméně převažují u ní verše a metafory založené na nevšedním nazírání každodennosti. Hravost sbírky posiluje karikující nadsázka výtvarníka Milana Starého.

Ester Stará (1969) se po absolvování logopedie a surdopedie na PedF UK věnovala pedagogické práci, z níž primárně vycházejí i její knihy určené k rozvíjení komunikačních dovedností předškolních a školních dětí, např. Žežicha se neříká (2004), Strč prst skrz krk (2008), Žvanda a Melivo (2009) či Mařenka už říká Ř! (2012). Od didakticky orientované literatury se obrátila k beletrii. Knížka Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem (2012) s ilustracemi Martiny Matlovičové získala Zlatou stuhu. Většinou spolupracuje s manželem Milanem Starým, s nímž mj. vytvořila interaktivní publikaci Dům za mlhou (2013), podněcující kreativitu dětí.

Milan Starý (1970) vystudoval PedF UK, působil jako ilustrátor v reklamních agenturách a učitel výtvarné výchovy. Od roku 2000 je ve svobodném povolání, spolupracuje s médii, ilustruje pro nakladatelství 65. pole, Albatros, Knižní klub, Mladá fronta ad. Jeho kresby najdeme v souboru esejů Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla (2009). V oblasti literatury pro děti ilustroval např. knížky Ester Staré nebo sérii Pachatelé dobrých skutků (2009–2011) Miloše Kratochvíla.

Návrat zpět