VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2016/2017


Ilustrovala Zdenka Krejčová
Praha, Karmelitánské nakladatelství 2017, 128 stran
ISBN 978-80-7195-939-7
věk 6+

IVAN RENČ

MALÝ KRÁL

Malý král se musel předčasně vzdát bezstarostného dětství a zastoupit svého otce na trůně. Může se spolehnout na moudré rádce, avšak potřeboval by osobně prozkoumat říši, jíž nyní vládne. Kritériem, kterým poměřuje svět, je biblické „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží“. V přestrojení za chudého chlapce pomáhá v šesti zastaveních nalézt vrstevníkům bezpečný domov a napravuje křivdy, jichž se dopouštějí dospělí. Pohádkovost spočívá v symbolice jeho postavy, zážitků a v harmonickém řádu, který v závěru vždy nastoluje, i když má místo kouzelnického arzenálu k dispozici pouze lásku. Autor práci malému panovníkovi poněkud usnadňuje, poněvadž ho konfrontuje spíš s chamtivostí a omezeností než s čirým zlem. Ostatně i z loupežníků se nakonec vyloupnou šikovní hráči kuželek a milovníci švestkových knedlíků. Postava dětského krále se objevila rovněž ve stejnojmenném večerníčkovém seriálu (2007) podle scénáře a v režii autora, jenže ten se od knížky podstatně liší.

Ivan Renč (1937) absolvoval FAMU, ztvárnil několik filmových rolí a poté se věnoval zejména režii animovaného filmu určeného zčásti i dětským divákům. Za krátkometrážní snímek Loutka, přítel člověka (1981) získal sošku Zlatého medvěda na festivalu Berlinale. Od 90. let píše knihy, v nichž dětem tlumočí křesťanské hodnoty. Příběhy světců zahrnul do Kytice z královské zahrady (1993), pohádku Pasáček Asaf (1995) umístil do Betléma, biblické předlohy převyprávěl v knihách Šest kamenných džbánů (2003) a Povídala rybě ryba (2009). Vánoční miniatury o oslíku coby průvodci Svaté rodiny obsahuje svazek Ušatý osel, nebeský posel a jiné příběhy (2004).

Zdenka Krejčová (1944) vystudovala ilustraci a grafiku na VŠUP. Ilustrovala přes sedmdesát knih pro děti, vesměs pohádky a realistické prózy pro čtenáře mladšího školního věku – vedle knížek Ivana Renče např. díla Tajemství proutěného košíku (1978) Markéty Zinnerové, Kryštof a Karel (1982) Martiny Drijverové, Perlová panna (1982) Pavla Šruta, Příhody malého Kořínka (1993) Ljuby Štíplové, Rošťák Oliver (2003) Petry Braunové apod. Její kresby najdeme i v řadě učebnic a čítanek.

Návrat zpět