VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2016/2017


Ilustroval kolektiv
Praha, Meander 2017, 6 svazků po 28 stranách v kompletu spojeném bandáží
ISBN 978-80-7558-025-2 (komplet; v prodeji jsou i jednotlivé svazky)
věk 6+

IVANA PECHÁČKOVÁ

EDICE MANAMANA:
STVOŘENÍ SVĚTA – O POTOPĚ SVĚTA – PŘECHOD RUDÝM MOŘEM – DESATERO PŘIKÁZÁNÍ – DAVID A GOLIÁŠ – JONÁŠ A VELRYBA

V podobě připomínající kdysi vyhledávané Pohádkové lístečky s adaptacemi folkloru všech kontinentů, teď však vypravené v pevné vazbě a se špičkovými ilustracemi, se dětem i rodičům představují první knížky edice Manamana – konkrétně svazečky 1, 3, 9, 10, 14 a 18 plánovaného cyklu. Smyslem řady, která v názvu upomíná na pokrm izraelitů na útěku z Egypta (mana), je zpřístupnit židovsko-křesťanské základy evropské civilizace dětem éry kulturní globalizace. Adaptátorka starozákonních předloh Ivana Pecháčková proto vyzdvihuje postoje Stvořitele k jeho nejmilovanějšímu výtvoru – člověku –, a to počínaje sladkým bezčasím rajské zahrady (Stvoření světa), přes první tresty za zpupnost (O potopě světa), shrnutí mravních základů monoteismu (Desatero přikázání) až po zkoušky soudržnosti a víry (Přechod Rudým mořem, David a Goliáš, Jonáš a velryba). I různorodé kreace výtvarnic nastupující generace mají vždy na zřeteli, že účel edice naplní výhradně přístupy neotřelé a nemoralizující.

Ivana Pecháčková (1958) po studiích na pražské VŠE pracovala jako komerční inženýrka v zahraničním obchodu a překladatelka ve svobodném povolání. V roce 1995 založila nakladatelství Meander. Její adaptátorské počiny se od roku 1997 zaměřují na bohemika a pragensie (Legenda o pražském Jezulátku, Legenda o Golemovi, Legenda o svatém Václavovi). Do češtiny přeložila mj. dramata beatnika Lawrence Ferlinghettiho i drobné prózy Aldouse Huxleyho (Vrány z Hruškovic), Johna Irvinga (Jako by se tu někdo snažil nevydat ani hlásku) a Jamese Joyce (Kočka a čert) určené dětem a mládeži. Roku 2013 vykonala pouť z francouzských Lurd do španělské Compostely.

Kolektiv ilustrátorek ve složení: Monika Novotná (1984), Petra Josefína Stibitzová (1988), Nikola Logosová (1992), Marie Štumpfová (1984), Nikola Hoření (1989) a Alžběta Zemanová (1987).

Návrat zpět