VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2016/2017


Ilustroval Pavel Trávníček
Praha, Argo 2017, 460 stran
ISBN 978-80-257-2080-6
věk 12+

LUISA NOVÁKOVÁ

BÍLÍ HAVRANI

V široce rozvětvené rodině žánrů fantasy se v českém kontextu jenom sporadicky objevují kvalitní díla určená dospívajícím. Prózu Bílí havrani můžeme zařadit do proudu fantasy historického, jelikož předestírá obraz pevně vytvořené vládnoucí hierarchie na území říše Kaymeira, nicméně vykazuje i typické literární znaky děl pro mladé čtenáře. Luisa Nováková jim předkládá napínavý román o postupném citovém dozrávání dvojice urozených sourozenců, kteří svádějí dlouhý a nelítostný boj proti uchvatitelskému otčímovi. Mladý odstrčený král i jeho sestra jsou nuceni uchýlit se do nepohostinného města Věže a jednat s desítkami místních obyvatel. Postavy, jež jim budou po četných peripetiích nápomocny, jsou obdařeny jak výraznými charaktery a heroičností, tak starobylou učeností, neřkuli esoteričností posílenou autorčiným vznosným jazykem a neotřelými přirovnáními.

Luisa Nováková (1971), přednáší českou literaturu a literaturu pro děti a mládež na FF MU, kterou vystudovala, příležitostně ilustruje a překládá z polštiny. Za dvousvazkový prozaický debut Sestra volavek a Kámen vládců získala roku 1998 Zlatou stuhu. Zaměřuje se hlavně na prózu čerpající z historie, mýtů a folkloru, určenou mládeži i dospělým. Upoutala románem Krajina s jednorožcem (2006) a souborem autorských adaptací polských pověstí Šlépěj královny Jadwigy (2009), jejž doplnila vlastními překlady polské lidové poezie.

Pavel Trávníček (1984) absolvoval střední grafickou školu, nicméně připadá si jako věčný samouk. Zabývá se grafickým designem, typografií, malbou a ilustrací. Spoluzakladatel tvůrčího uskupení MSC a herního studia ARK8 (online karetní hra Coraabia) se podílí na četných internetových i televizních projektech. Je také spoluautorem oceňované experimentální stavebnice RIPO (s Janem Kyselou).

Návrat zpět