VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2016/2017


Ilustrovala Renáta Fučíková
Praha, Práh 2017, 104 stran
ISBN 978-80-7252-674-1
věk 12+

RADEK MALÝ – RENÁTA FUČÍKOVÁ

FRANZ KAFKA – ČLOVĚK SVÉ I NAŠÍ DOBY

Osobnost Franze Kafky nelze zredukovat na podmanivě chmurný obličej určený k masové spotřebě turistů na výletě v naší „matičce s drápy“, ba ani na objekt památné vědecké konference v Liblicích, která roku 1963 předznamenala nedlouhé období společenského uvolnění. Byl to především člověk jako my, jedinec z masa, kostí i mnoha strachů o hodnotu svého já. A kdo jiný by na to měl poukázat než právě kolega-spisovatel? Veden úsilím uchopit možná i nepochopitelné stopuje Radek Malý kroky pana K. po rodné zemi – bohužel postižené nejednou kafkárnou – s důrazem na jeho vztahy a záliby, na jeho tísně i fatální plicní chorobu, jež křehkého Pražana přemohla. Zásluhou desítek ilustrací Renáty Fučíkové se při tom dostane rovněž na trojici komiksů zpracovaných na motivy známých povídek (Ortel, Proměna a Umělec v hladovění), a tak se nehledě na zevšeobecnění nezbytné pro dospívající čtenáře účastníme polidštění žádoucího. Stereotyp by v Kafkově případě nebyl dobrým rádcem. Ostatně už jeho poslední láska Dora Diamantová postřehla, že „jediný den prožitý s Franzem předčí všechno, co kdy napsal“.

Radek Malý (1977) vystudoval bohemistiku a germanistiku na FF UP v Olomouci. Jako pedagog působí na FSV UK a na své alma mater. Uplatňuje se také jako překladatel. Jeho básnická tvorba pro děti i pro dospělé se setkala s příznivou odezvou čtenářů i kritické obce: Vraní zpěvy obdržely Cenu Jiřího Ortena 2004 a sbírka Větrní – Zcestné verše Magnesii Literu za poezii 2005. V souboru Kam až smí smích (2009) zúročil své básně a říkadla pro školní čítanky. Na melancholicky laděnou básnickou knihu Listonoš vítr (2011, Magnesia Litera 2012, Čestná listina IBBY 2014) navázal sbírkou Moře slané vody (obě knihy ilustroval Pavel Čech). V roce 2012 vydal Kamarády z abecedy, veršovaný abecedář inspirovaný obrázky Františka Petráka.

Renáta Fučíková (1964) vystudovala VŠUP a věnuje se knižní ilustraci, literární a výtvarné tvorbě, jež zahrnuje i užité umění. Od roku 2016 působí jako odborná asistentka na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Ilustruje pohádky, pověsti a knížky o folkloru, např. Pohádky Oscara Wildea (1995), Staré pověsti české a moravské (2005) Aleny Ježkové, Čínské pohádky (2007) či Příběhy dvanácti měsíců (2015) Josefa Krčka. V nakladatelství Práh vydává sérii autorských knih Největší Češi, k nimž se řadí Tomáš Garrigue Masaryk (2006), Jan Amos Komenský (2008), Antonín Dvořák (2012) a Karel IV. (2016). Zájem o dějiny vyústil v její tvorbě v monumentální uměleckonaučné pojednání Historie Evropy – Obrazové putování (2011, s Danielou Krolupperovou) a v historickou koláž Praha v srdci (2015). Za Vyprávění ze Starého zákona (1998) získala desetinásobná držitelka Zlaté stuhy zápis na Čestnou listinu IBBY a 1. cenu na Bienále ilustrace v Teheránu.

Návrat zpět