VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2016/2017


Ilustrovala Andrea Tachezy
Praha, Běžíliška 2016, nestránkované leporelo
ISBN 978-80-906467-3-5
věk 2+

RADEK MALÝ

DEVĚT PLCHŮ V PELECHU

V žertovném leporelu upevňujícím v dětské paměti sled čísel 1 až 9 se skrývá říkadlo založené na vzestupném rozpočítadle s neposednými zvířátky a na situační komice blízké tomu náhledu na svět, jaký je nejmenším tak vlastní. Knížky pro předčtenáře bývají nemyslitelné bez ilustračního doprovodu, a proto Andrea Tachezy text doplnila kresbami odrážejícími věrnou podobu plchů. Přesto se na každé rozkládací straně objeví vtipný detail: továrna opatřená sloganem „Vyrábíme pl(e) chy“ nebo kresby proslulých světových staveb s poznámkou „4 plchům chtělo se / procestovat svět, / než se domů vrátili, / máme jich už 5…“. Na závěr Radek Malý přiložil minipoučení o životě těchto zástupců řádu hlodavců v jejich přirozeném prostředí.

Radek Malý (1977) vystudoval bohemistiku a germanistiku na FF UP v Olomouci. Jako pedagog působí na FSV UK a na své alma mater. Uplatňuje se také jako překladatel. Jeho básnická tvorba pro děti i pro dospělé se setkala s příznivou odezvou čtenářů i kritické obce: Vraní zpěvy obdržely Cenu Jiřího Ortena 2004 a sbírka Větrní – Zcestné verše Magnesii Literu za poezii 2005. V souboru Kam až smí smích (2009) zúročil své básně a říkadla pro školní čítanky. Na melancholicky laděnou básnickou knihu Listonoš vítr (2011, Magnesia Litera 2012, Čestná listina IBBY 2014) navázal sbírkou Moře slané vody (obě knihy ilustroval Pavel Čech). V roce 2012 vydal Kamarády z abecedy, veršovaný abecedář inspirovaný obrázky Františka Petráka.

Andrea Tachezy (1966) absolvovala ateliér animovaného filmu na pražské VŠUP. Ilustrace v knihách pro nejmladší děti vytváří kombinovanou technikou kresby, akvarelu a koláže, jak je patrné např. z knih Zuzany Kovaříkové Za zvířátky do lesa (2012) a Za zvířátky k vodě (2013). Příležitostně vytváří textilní hračky a kalendáře. Její trojrozměrné leporelo Ferdinande! (2013) s verši Robina Krále získalo Zlatou stuhu a bylo zapsáno na Čestnou listinu IBBY. Další Zlatou stuhu obdržela za ilustrace k pohádce Ivana Binara Bořivoj a blecha Fló (2014).

Návrat zpět