VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2016/2017


Ilustrovala Barbora Kyšková
Praha, Albatros 2016, 160 stran
ISBN 978-80-00-04139-7
věk 10+

RENÁTA FUČÍKOVÁ

SHAKESPEARE – 12 PŘEVYPRÁVĚNÝCH HER V HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH

V roce 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara nabídla Renáta Fučíková čtenářům staršího školního věku velkolepý vstup do jeho tvůrčího univerza. Elegantně se vyhnula spekulacím o dramatikově totožnosti a namísto toho sleduje každodennost epochy renesance. Ze Shakespearova díla představila dvanáct her ve šťastně zvoleném výběru, v němž řazení podle data vzniku dokumentuje pestrost autorova díla a zároveň odráží etapy, jimiž jedinec poznávající klíčové hodnoty v životě prochází. Lidské komedie i tragédie jsou mladému publiku převyprávěny nejen barvitým jazykem, ale dávají také slovo hlavním hrdinům, kteří v nejslavnějších scénách promlouvají v českých překladech Jiřího Joska. Úvod a závěr zasazují každou hru do dobových reálií a interpretují její sdělení s důrazem na nadčasovost charakterů i témat. Jevištní realizaci tu zastupují ilustrace: v teplých tónech hnědé barvy se technikou proškrabávání před čtenářem klube celý renesanční svět, ten divadelně rozjitřený i ten reálný. Svébytná encyklopedie, jež získala Zlatou stuhu ve výtvarné kategorii, může k odkazu alžbětinského barda přilákat i dosud zaryté odpůrce této múzy.

Renáta Fučíková (1964) vystudovala VŠUP a věnuje se knižní ilustraci, literární a výtvarné tvorbě, jež zahrnuje i užité umění. Od roku 2016 působí jako odborná asistentka na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Ilustruje pohádky, pověsti a knížky o folkloru, např. Pohádky Oscara Wildea (1995), Staré pověsti české a moravské (2005) Aleny Ježkové, Čínské pohádky (2007) či Příběhy dvanácti měsíců (2015) Josefa Krčka. V nakladatelství Práh vydává sérii autorských knih Největší Češi, k nimž se řadí Tomáš Garrigue Masaryk (2006), Jan Amos Komenský (2008), Antonín Dvořák (2012) a Karel IV. (2016). Zájem o dějiny vyústil v její tvorbě v monumentální uměleckonaučné pojednání Historie Evropy – Obrazové putování (2011, s Danielou Krolupperovou) a v historickou koláž Praha v srdci (2015). Za Vyprávění ze Starého zákona (1998) získala desetinásobná držitelka Zlaté stuhy zápis na Čestnou listinu IBBY a 1. cenu na Bienále ilustrace v Teheránu.

Návrat zpět