VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2016/2017


Ilustrovala autorka
Praha, Albatros 2016, 128 stran
ISBN 978-80-00-04554-2
věk 9+

RENÁTA FUČÍKOVÁ

OBRAZY Z NOVÉHO ZÁKONA

Slovo „obrazy“ v názvu knihy naznačuje skutečnost, že Renáta Fučíková biblické příběhy pojímá nedogmaticky: jako zdroj křesťanského náboženství i jako kulturní odkaz předávaný z pokolení na pokolení. Šestapadesát kapitol od podmanění zaslíbené izraelské země Římany a zvěstování Ježíšova narození až po Pavlovy šiřitelské cesty zachycuje text kultivovaným jazykem, v němž se hojně využívá dialogů, zatímco podobenství interpretuje s básnickou citlivostí. Důležitou roli zaujímají drobné i celostránkové ilustrace, rytmizující výklad střídavým upínáním pozornosti k dějové složce a k symbolickým významům. Autorce se tak podařilo přetlumočit dětem novozákonní látku srozumitelně a nepodbízivě. Na závěr cituje úryvek z Pavlova Prvního listu Korintským, tedy poselství víry, naděje a věčné lásky. A právě pro přirozený důraz na křesťanské hodnoty má kniha navazující na Obrazy ze Starého zákona (2014) potenciál oslovit i ty děti, které se dosud s látkou evangelií nesetkaly.

Renáta Fučíková (1964) vystudovala VŠUP a věnuje se knižní ilustraci, literární a výtvarné tvorbě, jež zahrnuje i užité umění. Od roku 2016 působí jako odborná asistentka na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Ilustruje pohádky, pověsti a knížky o folkloru, např. Pohádky Oscara Wildea (1995), Staré pověsti české a moravské (2005) Aleny Ježkové, Čínské pohádky (2007) či Příběhy dvanácti měsíců (2015) Josefa Krčka. V nakladatelství Práh vydává sérii autorských knih Největší Češi, k nimž se řadí Tomáš Garrigue Masaryk (2006), Jan Amos Komenský (2008), Antonín Dvořák (2012) a Karel IV. (2016). Zájem o dějiny vyústil v její tvorbě v monumentální uměleckonaučné pojednání Historie Evropy – Obrazové putování (2011, s Danielou Krolupperovou) a v historickou koláž Praha v srdci (2015). Za Vyprávění ze Starého zákona (1998) získala desetinásobná držitelka Zlaté stuhy zápis na Čestnou listinu IBBY a 1. cenu na Bienále ilustrace v Teheránu.

Návrat zpět