VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2016/2017


Ilustroval Karel Osoha
Brno, Host 2017, 144 stran
ISBN 978-80-7577-030-1
věk 10+

PETRA DVOŘÁKOVÁ

KAŽDÝ MÁ SVOU LAJNU
O FLORBALU, PRVNÍCH LÁSKÁCH A CENĚ VÍTĚZSTVÍ

V dnešní české literatuře věnované dospívajícím čtenářům se kupodivu málokdy objeví příběh, který se dokáže nadchnout pro sport a současně vnímá radosti i strasti jeho aktivních provozovatelů. V anglosaském prostředí by se tato próza zařadila mezi tzv. tweener – románovou tvorbu oslovující mladé na hraně mezi dětstvím a dospíváním. Jako hlavní hrdinové se v ní představují smíšená dvojčata hrající florbal a zažívající obvyklou směsici úspěchů a neúspěchů v lavici i na hřišti. Autorka si rovněž všímá předsudků o dobře situovaných rodinách a v pointě sází na sílu přátelství, solidarity a „dobrou lajnu v nás“. Zápletka nepostrádá lítý boj o pohár či tápání kolem prvních lásek a mejdanů, jenže rozchod rodičů pokaždé bolestně předznamená realitu dospělých, do níž postavy pozvolna směřují.

Petra Dvořáková (1977) vystudovala filozofii na brněnské MU. Krátce pracovala ve zdravotnictví, nyní působí jako publicistka. Už za svůj debut – soubor rozhovorů Proměněné sny (2007), který vzbudil živý zájem úvahami na téma iluzí a deziluzí z víry – získala cenu Magnesia Litera za publicistiku. Roku 2009 vydala knihu Já jsem hlad, v níž vylíčila vlastní zápas s mentální anorexií jako „hledání, cestu a návrat k ženské duši“. Prvotina pro děti nazvaná Julie mezi slovy jí vynesla Zlatou stuhu 2014. Pohádka Flouk a Líla (2015), oslovující nejmenší čtenáře, těží z přátelství oživlé podoby počítačové myši a kocoura.

Karel Osoha (1991) studuje animaci na pražské VŠUP. V roce 2015 se podílel na kolektivní výstavě v rámci festivalu Komiksfest. Jeho dosavadním největším počinem je komiks podle scénáře historika Pavla Kosatíka Češi 1948 – Jak se KSČ chopila moci (2016, cena Muriel 2017 za nejlepší kresbu), uzavírající obrazový seriál o přelomových událostech našich moderních dějin.

Návrat zpět