VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2016/2017


Ilustroval autor
Havlíčkův Brod, Petrkov 2016, 60 nečíslovaných stran
ISBN 978-80-87595-57-2
věk 10+

PAVEL ČECH

A

Prémiemi ověnčený komiks Pavla Čecha (cena Muriel za nejlepší původní knihu a Zlatá stuha za komiks) je v jeho dosavadní tvorbě určitým překvapením. Bezeslovným příběhem navazuje nejen na orwellovsky ponurou notu, ale upomíná též na animovaný snímek Ruka Jiřího Trnky. Burcuje a varuje přede všemi formami totality. V autorově podání ji ztělesňuje všudypřítomné a jediné povolené písmeno A. Třebaže strany komiksu mají zpravidla pouze šest políček, při jejich opakovaném procházení zpozorujeme množství detailů vypovídajících o dopadech autokracie: odosobněnou tovární mašinerii i rádiovku s číslem, systém potravinových přídělů, nevábnou školní výuku i masovou manifestaci ve prospěch hystericky uctívaného písmene… Zvídavý hrdina s onou očíslovanou rádiovkou si jednou všimne vlaštovky s literou B, za niž byl stařík ze sousedství potrestán. Díky touze létat se mu podaří na zrekonstruovaném kole dostat až do země všech barev a písmen a rozhodne se, že svou zkušenost symbolicky popíše druhým pěkně od A až do Z.

Pavel Čech (1968), coby výtvarník-autodidakt působí od roku 2004 ve svobodném povolání. Úspěch pohádky O čertovi (2002) ho podnítil k vytvoření více než 15 autorských knih a komiksů pro děti a mládež, mj. příběhů O zahradě (2005), O klíči (2007), Tajemství ostrova za prkennou ohradou (2009) či pásma Dědečkové (cena Muriel za nejlepší kresbu 2011). Poetickými ilustracemi doprovodil sbírky Radka Malého Listonoš vítr (2009) a Moře slané vody (2014). Za komiks Velké dobrodružství Pepíka Střechy o síle přátelství a fantazie obdržel Magnesii Literu 2013. Velkou knižní záhadou (2014) se poklonil četbě z klukovských let. Schopnost hravě rozpracovat odkaz foglarovek potvrdil i ve čtveřici komiksových sešitů Dobrodružství Rychlé Veverky (2013–2016).

Návrat zpět