VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2014/2015

Ilustroval autor
Praha, Albatros 2015, 64 nečíslovaných stran
ISBN 978-80-00-03837-7
věk 6+

JAN LAŠTOVIČKA

ABECEDA (Z) MĚST

Abecední expedice po čtyřech světadílech ve čtyřech knižních arších připomene svým formálním uspořádáním komiksové stripy legendárního detektiva Štiky z Ohníčku, v poetickém ohledu zase tvorbu pozdě doceněného emigranta Miroslava Šaška. Tato autorská kniha však není pouhým abecedářem, který prostřednictvím iniciál zařazených měst mladším školákům ukazuje, jak vtipně lze postihnout symboliku, s níž se jednotlivé položky knihy zabydlely v naší toulavé paměti. Poslouží jim především jako atlas míst od Antverp až po Zadar, kde zcestovalý autor dosud pobýval, což se týká i pozoruhodných jihoamerických lokalit jménem Iquique a Uyuni. A do třetice je Laštovičkův náčrtník moderním kabinetem kuriozit. Dětskému bystrozraku předkládá zajímavosti rozeseté po zeměkouli tak, že zde se potápějí staroslavné Benátky, tady londýnský rebel Banksy instaloval zavražděnou telefonní budku a tamhle zase medvědi z arktického městečka Whitehorse vyhlížejí nový příděl jedlých zlatokopů.

Jan Laštovička (1979), absolvent oborů výtvarná výchova a pedagogika na PedF UK, se věnuje hlavně knižní a časopisecké ilustraci. Kromě autorských knih pro děti vydává bibliofilie pro dospělé: jeho barevné linoryty doprovázejí např. samostatné vydání povídky Jana Zábrany Psovod Gerža (2009) nebo hororový příběh H. P. Lovecrafta The Hound (2014). Jeho ilustrace znají čtenáři Židovských listů, filantropického magazínu Umění darovat nebo měsíčníku Maxim. Když zrovna nekreslí, cestuje, navrhuje výrobky z porcelánu, staví sněhové sochy a sbírá fotografie graffiti – ty přetvořil do dvojice ročenek s názvem Pigtures.

Návrat zpět