VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2013/2014

Ilustroval Honza Smolík
Praha, Portál 2014, 240 stran
ISBN 978-80- 262-0695-8
věk 6+
Zobrazit náhled knížky

KLÁRA SMOLÍKOVÁ

VIKTORKA A VESMÍRNÁ DOBRODRUŽSTVÍ

Knižní vydání první série komiksového cyklu, vycházejícího v letech 2004–2010 v časopise Čtyřlístek, shrnuje devětatřicet příhod neohrožené holčičky Viktorky, která putuje zábavným vesmírem na palubě kosmické lodi Lítavice. Plní přitom úkoly jako každá jiná školačka, ale její povinnosti mají přece jen pohádkový a většinou dobrodružný ráz. Ve vesmíru se ovšem nepohybuje sama: na výpravách ji provázejí pilot Žabža, jemně evokující postavu z Hvězdných válek, a rozjívený navigátor Fláj. Autoři využívají především momenty překvapení, jež hrdinům způsobuje roztodivné obyvatelstvo nebo zrádná květena mimozemských světů, představovaných kupříkladu planetami Améba, Naiadis, Krakatoa, Florion, Relaxánie, Titánie a podobně.

Klára Smolíková (1974) vystudovala estetiku a kulturologii na FF UK a pracovala v Husitském muzeu v Táboře, působí také jako lektorka vzdělávacích pořadů v Národním muzeu. Přispívala do časopisů Pastelka, Sluníčko, Mateřídouška a Čtyřlístek, v nichž se jako autorka nápaditých komiksových libret věnuje mj. popularizaci historie (Horác a Pedro v zemi Bójů, komiks Husité, 2012) a mediální výchově (Ovladač je můj!). K pozoruhodné etapě středověkých dějin zavedla čtenáře středního školního věku nejnověji v knize Jak se staví město (2014).

Honza Smolík (1965) absolvoval obor výtvarná výchova na PedF UK v Praze a působí jako ilustrátor a autor komiksů. Z dlouholeté spolupráce s dětskými časopisy vytěžil např. souborné knižní vydání komiksů Medvídek Lup a jeho kamarádi (2008). Vytvořil rovněž ilustrace k pracovním listům pro předškolní a základní vzdělávání či pro potřeby ekologických organizací. Výtvarně doprovodil např. knihu Kláry Smolíkové Řemesla (2013).

Návrat zpět