VÝBĚR ZE SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2013/2014

Ilustrovala Renáta Fučíková
Praha, Albatros 2013, 224 stran
ISBN 978-80-00-03335-8
věk 9+
Zobrazit náhled knížky

VÁCLAV CÍLEK

KRAJINY DOMOVA

„Být v krajině“ znamená pro našeho předního geologa a esejistu „chodit, hledat a dívat se“. Stačí ji pouze považovat za neobyčejnou a ona se přizpůsobí – pak v ní objevíme i skryté hlubiny sebe sama. Ve zvlněném prostoru, který v české kotlině a moravských úvalech doznal úchvatné rozmanitosti, se 46 ilustrovaných toulek Václava Cílka zaměřuje na zajímavosti domovského oboru a poukazuje na tajuplný ráz a mentalitu horopisných útvarů. Daleko od hlučícího davu turistů nás sice ještě můžou postrašit billboardy, nicméně vyváží je autorovo pokorné poutnictví, jakým vynikali Thoreau či Wordsworth, protože velcí duchové se obejdou bez obřích plenérů – vystačí si s rozlohou naší vlasti. Tento veřejný prostor sice text dětem nijak neidealizuje („Stýkám se se starosty… a je mi jasné, kteří z nich využili svobody a dotace k tomu, aby si nakradli, a kteří chtěli zvelebit svoji obec…“), avšak nenásilná popularizace uměleckonaučné látky se tvůrci daří i díky poetice blízké skácelovskému obrazu světa. A coby nápaditý fejetonista vede Cílek dospívající k vlastnímu názoru, posiluje jejich vnímavost, vědomí posvátnosti a hrdosti.

Václav Cílek (1955), laureát Ceny Toma Stopparda za knihy Krajiny vnitřní a vnější (2002) a Makom – kniha míst (2004), v dětství pobýval v Tanzanii. Vystudoval geologii na Př. F. UK, zabýval se klimatologií a vývojem krajiny. V letech 2004– 2012 vedl Geologický ústav AV ČR. Tematikou přírody a postavení člověka v ní se zabývá v žánrově syntetických pojednáních Dýchat s ptáky (2008), Krajina z druhé strany (2009), Archeus (2010), Prohlédni si tu zemi (2012) či Krása je rozmanitost plazů (2013, spoluautor). Vytvořil řadu popularizačních projektů pro rozhlas a televizi. Šíři pole jeho působnosti dokumentují studie Borgesův svět (2007) nebo antologie zenové poezie Mrtvá kočka (1992). Za Krajiny domova obdržel Zlatou stuhu 2013 v kategorii literatura faktu.

Renáta Fučíková (1964), absolventka pražské VŠUP, se zabývá knižní a časopiseckou ilustrací. Výtvarně mj. doprovodila Andersenovy Pohádky (1995) či soubor Staré pověsti české a moravské (2005) a Příběhy českých knížat a králů (2007) Aleny Ježkové, s níž spolupracovala i na portrétu Karel IV. (Zlatá stuha 2005). Odkaz „největších Čechů“ poté shrnula v autorských knihách Tomáš Garrigue Masaryk (2006), Jan Amos Komenský (2008) a Antonín Dvořák (2012), nyní soustavně přibližuje pozoruhodné epochy české politiky a kultury (např. Ludmila, Václav a Boleslav, 2013). Za výtvarný doprovod k Vyprávění ze Starého zákona (1998, 1. cena na Bienále ilustrace v Teheránu 1999) byla zapsána na Čestnou listinu IBBY. Za vrcholné dílo, encyklopedii Historie Evropy (2011, s Danielou Krolupperovou), obdržela Zlatou stuhu 2012.

Návrat zpět